Tak jenom pojistit (Kryl Karel)

C Ami F G C Ami F G C Ami F G 1. Tak jenom pojistit a nechat zadní dvířka, C Ami F G hrát dvojí, trojí hru a o čtvrtou se snažit, C C7 F G bambitku odjistit a dožíti se zítřka, C Ami F G vždy státi na výhru a zmrtvýchvstání zažít. F G F G C G R: Toť láska nevlídná jak slina na šátku, C G F G F G doba je neklidná a touha na splátku, C Ami G F G toť láska pod knutou a smrt je poslem lásky, C Ami F G smrt s dýkou vetknutou do knížky pod obrázky. 2. S úsměvem mudrce si vlastní kapsu plnit, dát ruku na srdce a jako had se vlnit, rozmlouvat o právu a bezprávím se živit, nadávat na slávu a pro slávu se křivit. R: 3. Nemíti skrupulí, když o náš prospěch běží, mít na rtech vyznání a pod jazykem hada, být silným po vůli a říkat, že nám leží na srdci poznání, a bát se říci "zrada!" C Ami F G C R: + smrt s dýkou vetknutou do knížky pod obrázky ...