Za vozem (Kryl Karel)

Dmi A7 Dmi 1. Za troskou troska, neslovanská lípa, F C Dmi je nejspíš ničí tato zem, F C Dmi A7 opilý vozka na kozlíku hnípá Dmi F C A7 Dmi a lidé křičí:"Za vozem! Za vozem!" 2. Za vodkou vodka, nouze pěticípá, a bagry ničí černozem, dušička krotká na úbytě chcípá a lidé křičí:"Za vozem! Za vozem!" F C Dmi A R: Lidu je třeba her nebo chleba, Bb Dmi panského léku na závist, F C Dmi A není-li klasů, národ či rasu, Bb A a ještě lépe: nenávist! 3. Zarudlé oči z trapné komedie, vzlétly jen vrány k obloze, opilý kočí na kozlíku pije a veze pány na voze, na voze ...