Zapření Petrovo (Kryl Karel)

Ami G Ami 1. Země je rudá od krve a mlčí stromy v Nazaretu, G Ami dnes naposled i poprvé - jak v neskutečném kabaretu, C Ami G F E jsme příliš slábi ve víře, byť třeba Krista na kříž vlekou, C Ami G Ami F Ami G Ami F vždyť zabijí-li pastýře, pak se i ovce rozutekou. Ami G (E) Ami 2. Kříže se tyčí k měsíci a trny zdraví Mesiáše, v zahradě pějí slavíci, je noc, jež čeká na Jidáše, měsíc se třpytí perletí, a třeba věrnost přísaháme, teď podruhé i potřetí Krista i sebe zapíráme. Rec: Zapřeme poprvé - ruce se dosud chvějí, zapřeme podruhé, chválíce beznaději, potřetí zapíráme už jen tak, ze zvyku, a slzy polykáme, pláč místo výkřiku. 3. Země je rudá od krve, kokrhá kohout v Galileji, vždy znovu a vždy poprvé prosíme s Petrem o naději, jsme příliš slábi ve víře a svatou pravdu na kříž vlekou, Ami G Ami vždyť zabijí-li pastýře, jsme ovce, jež se rozutekou ...