Žalm 120. (Kryl Karel)

Ami F Vyhnaný dostal jsem útulek v porobě, Ami G Ami v salaších ciziny bylo mi spáti, F opuštěn volal jsem, Pane můj, po tobě, Ami G Ami G Ami Pane můj jediný, nedej mi lháti, C G ačkoli k pokoji volaly rety mé, Ami E ačkoli prosily o útěchu, Ami F na hesla o boji změnili věty mé Ami G Ami G Ami ti, jimž je násilí ku prospěchu.