Vlny Jít Dál Musí Hladinou ( Waves On The Sea ) (Bluegrass)

VLNY JÍT DÁL MUSÍ HLADINOU (Waves On The Sea/Ralph Stanley - mavča) Vlny jít dál musí hladinou ty ,chladné větry jen stále vanou tam se láska tvá , do hlubin potápí nikdy loď nebude , k břehům plout 1. Hlídka z paluby prvé ,ten chlap drsně vyhlížel řekl doma , mám ženu dítě svý chtěli být se mnou, chtěl sem jim lásku dát teď dolů do hlubin jít musím Vlny jít dál musí hladinou ty ,chladné větry jen stále vanou tam se láska tvá , do hlubin potápí nikdy loď nebude , k břehům plout 2. Truchlit možná teď mé drahé zbývá a , jen pláč to drahé teď zbývá a , jen pláč tak marné , sou , v slzách noci zlý a tak , už nespatří nikdy lásku svou Vlny jít dál musí hladinou ty ,chladné větry jen stále vanou tam se láska tvá , do hlubin potápí nikdy loď nebude , k břehům plout