Tisíc andělů (koledy)

G D A D 1. Volek a oslík chrání tě. A D Spi, spi, spi božské dítě. A G D :Tisíc andělů, tisíc serafů A G A D nad polštářem bdí, když bůh lásky spí : 2. V náručí matky Marie spi, spi, tam dobře ti je. :Tisíc andělů, tisíc serafů nad povijánem bdí, když bůh lásky spí : 3. Doprostřed lilií, růží spi, spi, tam tě položí. :Tisíc andělů, tisíc serafů nad kolébkou bdí, když bůh lásky spí : 4. V purpuli mezi anděli spi spi Emanueli :tisíc andělů,tisíc serafů nad dětátkem bdí když Bůh lásky spí: