Světlo Nad Řekou (Bluegrass)

SVĚTLO NAD ŘEKOU (mavča) (Light At the River /The Osborne Brothers) Hluboká tichá řeka plyne stále dál vodní pláně co rozlehlé jsou ale jen vira má , se mnou zůstává znamení že mi v dálce světlo dá REF - Vidím světlo nad řekou,světlo nad řekou tam je světlo za kterým můžu jít pán se mnou zůstává , ruku mi podává abych , na druhý břeh mohl přejít K hluboké tiché řece příjde každý z nás příjde den a budem před ní stát ale jen víra má , ta mi sílu dá z našich domovů na druhý břeh se dát REF - Mnohý z nich přejde řeku,před trůnem budou stát jejich zmáčená křídla nestrh proud a teď zůstali stát a upínají zrak k jejich domovům , jež vzdálené jsou REF -