Vrak Vlaku č.97 (Bluegrass)

Starej Vrak Vlaku č. 97 ( mavča) (Wreck of the Old Ninety Seven/J. Cash ) Tak dát mu měli příkaz v Monroe Virginii víš Steve že zpoždění máš vlak to není třicet osm ale devadesát sedm jeď s tím starým vrakem Spencer čeká On otočil se jen , k černému topičovi dávej tam víc uhlí lopatou až projíždět mi budem White Oak Mountain sleduj tenhle starej stroj Je to namáhavá cesta z Lynchburg do Danvillu třímílovým stoupáním bylo to právě tady , na tomhle prudkým svahu kde svoje brzdy náhle ztratil Měl devadesát mil , když hnal se dolů z kopce křik se lámal s hvízdáním byl nalezen ve vlaku , s rukou na hrdle kotel ten ho k smrti popálil Přišel telegram , do Washington station a v něm příběh popsán byl strojník který řídil ten vlak 97 leží mrtev tam dole v Danvill No a nyní milé dámy mějte stále na paměti tuto výstrahu a varování nebuďte příkré na své manžely a milující pány neb vás opustí a víc se nevrátí