Až si jednou (Křesťan Robert)

C C C 1. Až mi čas řekne stůj F C až si jednou sundám boty F C až mi smích kolejnic C G řekne příteli skoč C C až mi zesvětští dlaň F C jako kachel z terakoty F C až se posadím k tvým dveřím C G C C prosím neptej se proč 2. Až mi prach z věčných cest zhladí jizvu na mé tváři až budu vědět věci které líp nevědět až mi poslední verš zplaní v starém makuláři snad to bude pozdě ale jistě naposled 3. Až pak vítr a déšť smyjí stopy u Golgoty až se dým spálenišť nakonec rozplyne až si odepnu pás až si jednou sundám boty až nezbude mi nic