Infiela (Křesťan Robert)

D GD G Gmi7 1. Infielo F Bb Bb s prsty z ptačích per Dmi G C C dnes jsem umíral Gmi Gmi A A stokrát za večer D G D G Gmi7 V spárech tyrana F Bb Bb v božím objetí Dmi G C C v ďáblu - ve jménu A A D D D D věčné oběti G C G G R: Ráno odplouvám G G D D od rajských vod Cartageny G D Emi C od bájných bran inferna G D G G vděčný a smířený ráno odplouvám a právě se rozetmělo krásná nevěrná Infielo 2. Infielo nebyli jsme snad v sobě ztraceni nespočetněkrát? Čistí v prostotě v lásce nečistí božští v nahotě lidští v závisti? R: