Bílé čáry (White Line) (Burizon)

D D7 1. Kamión a silnic proud, G D A světem napříč státy plout, byl můj sen. D D7 Splnil jsem si, vše teď mám, G D A jsou věci jež líp teď znám, s každým dnem. D D7 2. V životě má spousty dnů G D A hladových a beze snů, kdo nebydlí. D D7 Víš ty, co já už projel jsem cest, G D A starých měst a nikde nemám svý. G A R: Sedím sám a půlnoc hlásej G dálnice, jak černá runway D D7 G já po bílé čáře spěchám dál. G A Najít klid a skrýš před nocí G D s teplou peřinou, G A kde by vítr odvál pocit G D A stejně, že se všechno skončí s tmou... D D7 3. Dál se vézt, to je dobrej fór G D A přes den sám jen po cestách. D D7 Jednou ztratím všechny cíle G D A z čar že budou místa bílé mám teď strach. G A R: Sedím sám a půlnoc hlásej .......