Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Swing (Paleček + Janík)

G C7 G D7 Dejte bacha, začnu zpívat teď. G C7 G C7 Mává, bílým šátkem mává G C7 G D7 v dálce mi mizí hlava tmavá G C7 G C7 ještě teď mě na mých ústech pálí její ret G C7 G CG a já myslel, že to zkončím hned. G C7 G C7 Malá chvíle supění, než zajede za les G C7 G D pak po mě neštěkne ani pes. G Hmi G7 Řekl jsem si nejednou, C Cmi G „neblázni, jseš na to moc starej G Hmi G7 nech bejt tu holku nezbednou C c G7 tyhle city tě přeci nedoběhnou, C D G Hmi tys jak strom života v zahradě C D G C7 a jí teče mlíko po bradě.“ Mává ….. Přísahám bohu, že až zase příště přijede ukážu jí, co chlap dovede. Řekl jsem si nejednou, „neblázni, jseš na to moc starej nech bejt tu holku nezbednou tyhle city tě přeci nedoběhnou, tys jak strom života v zahradě a jí teče mlíko po bradě.“ Mává ….. G C7 G C7 Nedokázal dívce něžné, co dokáže muž, G C7 G CG Ona totiž nepřijela už!