Binance

Okolo Súče (lidovky)

Okolo Súče G C G Okolo Súče voděnka teče D7 G Zkázal ně syneček že už ňa nechce Když ty ňa nechceš já o ťa nedbám Smutek neponesu ani ho nemám Proč bych já přesmutná smutek nosila Když sem ťa synečku nemilovala Milovala sem ťa bylo to špásem Nevěděls synečku že falešná sem Falešná sem byla falešná budu Chlapce sem šidila a šidit budu