Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Eppie Morrie (Folk)

Eppie Morrie Capo 5 Ami Dvacet mužů z Carron přišlo do údolí krást Ami A odvést dívku nejhezčí, co Eppie Morrie jméno má, Eppie Morrie jméno má. Ami G Emi Vedl je Willie Breadalban, co ženit se s ní chtěl, Ami Emi Ami Emi Ami Emi Ami Ale Eppie Morrie vzkázala, že nechce jeho ženou být, jeho ženou být. Ami G Emi A teď tu dívku nebohou z domu vyvlečou, Ami F G Emi Ami Emi Ami Emi Ami A ve světle měsíčním v poutech sebou odváží, sebou odváží. C G Emi Ref.: Celý Strathdon už to ví, že je krása prokletí, Ami F G Emi Ami Emi Ami Emi Ami Teď ve světle měsíčním Eppie Morrie odváží, sebou odváží. Když přijeli ke kostelu, Willie sesednul A s Eppie Morrie spoutanou před faráře předstoupí, rychle předstoupí. Pistolí na něj namíří a takto promluví: „Jestli nás, otče, neoddáš, ještě dnes se s Bohem pozdravíš, s Bohem pozdravíš.“ V tom začly zvony na mši bít a lidé přicházet, A Willie ten je samý spěch pryč z kostela utíká s Eppie Morrie utíká. Ref.: Celý Strathdon už to ví, že je krása prokletí, Willie ten je samý spěch, pryč z kostela utíká, s Eppie Morrie utíká. Pak na koně ji vysadí a zlostně povídá: „Před bohem nejsi ženou mou, však v Carron se mi odevzdáš, celá odevzdáš.“ Jen vjeli na dvůr do Carron Willie šaty strhává, zamkl a klíč zahodil a Eppie Morrie objímá, pevně objímá. Pak z Eppie Morrie šaty strh a políbit ji chtěl, Ona do tváře mu plivne jen a brání se než přijde den, než přijde nový den Ref.: Celý Strathdon už to ví, že je krása prokletí, Ona do tváře mu plivne jen a brání se než přijde den, než přijde nový den Solo Ami F G Emi AmiFG Emi Ami F G Emi Emi A když bylo časně zrána, Willie odešel, Vešla jeho sestra nejmladší, na Eppie Morrie promluví, takto promluví. Vstaňte prosím paní má, snídaně je prostřená Můžete mě pannou zvát, však těžko se vám vyrovnat , můžu vyrovnat Pak vešel mladý Breadalban s pistolí za pasem: „Pojď do kostela paní má, ať mohu tě svou ženou zvát, svojí ženou zvát.“ Pošli mě zpátky k matce mé, jak dívku svobodnou, Jednej jako čestný chlap a dej mi koně osedlat, koně osedlat. Ref.: Celý Strathdon už to ví, že je krása prokletí, Jednej jako čestný chlap a dej mi koně osedlat, koně osedlat