Binance

Píseň o slzách (pop)

Píseň o slzách Emi G Emi G Někdy se mi zdá, slzy jsou dobrý, vždycky se pak nějak rozední C D C D Úúúú, mám jich plný truhly, Úú úúú, často zamčený Emi G Emi G Někdy se mi zdá, že slzy bolí, sladkej vodopád ze Tvejch slov C D C D Úúúú, tak mě miluj pro cokoliv, úúúúú, neplakej a už se vzchop REF.: C G D Emi Jáááá, dám ti znamení, přijde čas už nebudu se kácet C G D Věř mi, věř, nejsme ztracení, ty, já, osudová kombinace C G D Emi Jáááá, dám ti znamení, nebude to zítra, ale brzy C G D Kdy se, kdy, všechno promění, potom přijde smích a šťastný slzy Emi G Emi G Někdy se mi zdá, že slzy hřejí, stékají po vnitřní straně vzpomínek C D C D Úúúú, tak mě miluj, až se spojí úúúú, stékají do šťastných řek REF.: CJáááá, Gdám ti znamení, Dpřijde čas už nebudu se Emikácet C Věř mi, věř, Gnejsme ztracení, Dty, já, osudová kombinace C Jáááá, Gdám ti znamení, Dnebude to zítra, Emiale brzy CKdy se, kdy, Gvšechno promění, Dpotom přijde smích a šťastný slzy C G D Emi Jáááá, dám ti znamení, přijde čas už nebudu se kácet C G D Věř mi, věř, nejsme ztracení, ty, já, osudová kombinace C G D Emi C G D Ááááá Ááááá Ááááá Ááááá Ááááá Ááááá Ááááá Ááááá D D Někdy se mi zdá, slzy jsou dobrý...