Binance

Hlavolam (pop)

Hlavolam Předehra 4x: Emi, C, G G Ami C Tisíce nocí tisíc slov a dní, G Ami C hlavolam první a poslední G Ami C D za oknem svítání a v hlavě otázku odkud kudy a kam. G Ami C RF: Chci líbat tě na tvoje ústa, G Ami C chci vzývat jak boha tvůj klín, G Ami C navěky s tebou tu zůstat lásko, G Ami D jenom to jediný vím, Emi C G Emi C G chci líbat tě na tvoje ústa. G Ami C Že byl jsem jak blázen, že byl se mnou kříž, G Ami C jen ty mě znáš jen ty jediná víš, G Ami C D tu správnou odpověď na otázku odkud kudy a kam. G Ami C RF: Chci líbat tě na tvoje ústa, G Ami C chci vzývat jak boha tvůj klín, G Ami C navěky s tebou tu zůstat lásko, G Ami D jenom to jediný vím, Emi C G D chci líbat tě na tvoje ústa. Emi C G D chci vzývat jak boha tvůj klín. G Ami C RF2: Chci koupat se ve tvým smíchu, G Ami C chci cítit tvůj ledový klid, G Ami C jen s tebou po uši v hříchu lásko, G Ami D jen s tebou hodlám tu žít. Emi RF: Chci líbat tě na tvoje ústa, G Ami C chci vzývat jak boha tvůj klín, G Ami C navěky s tebou tu zůstat lásko, G Ami D jenom to jediný vím, Emi RF2: Chci koupat se ve tvým smíchu, G Ami C chci cítit tvůj ledový klid, G Ami C jen s tebou po uši v hříchu lásko, G Ami D jen s tebou hodlám tu žít. Emi Chci líbat tě na tvoje ústa chci vzývat jak boha tvůj klín, Akordy je třeba ještě doladit....