Vzpoura (Krob Daniel)

VZPOURA Emi jdou stále jdou rty vyschlé neprosí vodu jdou stále jdou bojovníci svojí doby Emi jdou stále jdou z temných očí zní chorál jdou stále jdou je v nich síla je v nich vzpoura D jsou v nás C máme duši jejich stín Emi D C zní ten chorál jdem stále jdem příští den se ztratil jdem stále jdem každý z nás svou daň splatil