Když jsem sloužil u maríny (Pozor, pohov) (Chicago Podkozí)

D 1. Když jsem jednou na palubě převzal velení, G D A7 D pozor - pohov, jo převzal velení. Posádka i důstojníci byli jeleni, G D A7 D pozor - pohov jo byli jeleni. G Zahučela děla, koule z děla vyletěla, D A7 D paluba se chvěla, když rána dozněla. Škoda rány, která z děla nevyletěla, G D A7 D pozor - pohov, jo nevyletěla. G C R: Když jsem sloužil u maríny, G D7 G jen jednou jsem ztroskotal. C Blesk urazil dva komíny D7 G a já klidně velel dál. C G Kolem nás tajfun zuřil, moře bouřilo, A7 D7 z posádky se hrůzou kouřilo. G C Když jsem sloužil u maríny, A7 D7 G bál se mě i admirál. 2. Jednou přišel na palubu reform Vosátka, pozor - pohov, jo reform Vosátka. Začal na nás nadávat, že nejsme posádka, pozor - pohov, že nejsme posádka. Paluba je hladká, kde se vzala, tu se vzala, spadla na něj kladka a ta mu dodala. Na pohřeb jsme zavolali všechny z posádky, pozor - pohov, na počest Vosátky. Ref.: 3. Ten, kdo zažil opravdovou bouři na moři, pozor - pohov, jo bouři na moři, toho nechte vypravovat, ten ať hovoří, pozor - pohov, jo ten ať hovoří. Málokdo to snese, blesk do lodi když uhodí, a ten kdo se třese, se na loď nehodí. Kdo se třese, ten se na loď vůbec nehodí, pozor - pohov, jo vůbec nehodí. R: Kapitána Korkorána z bouře těžko dostanou, má pro štěstí na zápěstí kotvu vytetovanou. /: A když se tajfun zvedne, bouře rozklatí, na Korkorána tohle neplatí. Námořník se bez půllitru na Podkozí neztratí. :/