Láska je jako večernice original (Mišík Vladimír)

Ami F G Ami Láska je jako večernice plující černou oblohou, Ami F G Ami zavřete dveře na petlice, zhasněte v domě všechny svíce Ami F G Ami a opevněte svoje těla, vy, kterým srdce zkameněla. C G D F Ami G F Ami Ami F G Ami Láska je jako krásná loď, která ztratila kapitána, Ami F G Ami námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude zrána, Ami F G Ami láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd, Ami F G Ami které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest. C G D F Ami G F Ami Ami F G Ami Láska je jako večernice plující černou oblohou, Ami F G Ami náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou, C G D F Ami G F Ami a mrtví milovat pomohou ...