Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Dobrý král Václav (Good king Wenceslas) (koledy)

1. F Na Štěpána dobrý král H C7 F Václav z okna hledí, F všude kam se podívá, H C7 F závěje a ledy. Ami C7 F Svítil měsíc a byl mráz, B C7 F pálil jako divý, C D Dmi C a vtom spatří chudáka, C7 H F jak tam sbírá dříví. 2. "Hola, páže," pravil král, "podívej se honem. Odkud je ten sedláček, víš-li něco o něm?" "Pane můj, ten sedláček bydlí támhle kdesi u studánky v chalupě pod samými lesy." 3. Přines maso, přines chléb a pár polen k tomu, zanesem to ještě dnes sedláčkovi domů." A tak šli, král s pážetem, a tak vyrazili, i když venku vítr dul a vyl ze vší síly. 4. "Pane můj, je hrozná tma a je hrozná zima. Sotva jdu, už nemůžu, strach mě z toho jímá." "Vkládej nohy do mých stop a pojď dál, můj hochu! Za chvíli ti nebude zima ani trochu." 5. Vkládal nohy krok co krok do stop po svém králi, a kam vkročil svatý král, tam i sněhy hřály. Proto, věřte, křesťané, boháči i páni, ten, kdo cítí s chudými, dojde požehnání.