Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Gethsemae (muzikály)

Což nikdo se mnou nevyčká, Petr, snad Jan Zbývá pár chvil do zítřka, zůstal jsem sám A- Já pouze smím ti říct D- Přání své, nic víc G C Odejmi tu číši zkázy E A- Hořkosti a bídy plnou F A- Z rukou mých, dál nejsem tím H7 Kým byl jsem dřív E Tam na počátku Já tvou sílu měl Tys však oněměl Ta tři léta v různých krajích Jako třicet se mi zdají Ztrácím víru únavou Jsem zbit, to zkus po někom chtít Ty znáš můj úděl Mám-li zemřít, naplň zákon Děj se vůle tvá Nech je být, mě Mučit zabít přibít na tvůj práh Bože proč teď, proč právě teď mám strach Zahlédnout cíl, po cestě tvé jít dál Pravdu chci znát, krutou i zlou, ne lež Proč oběť mou, proč oběť mou ty chceš? A- G F E Ty znáš můj úděl A- G Pochopí snad víc až zemřu F E Než dokud jsem žil A- G Vrátí se pak mezi lidi F E To o čem jsem snil A- D7 Bože proč teď, proč právě teď mám strach A- D7 Zahlédnout cíl, po cestě tvé jít dál A- D7 Pravdu chci znát, krutou i zlou, ne lež A- D7 Proč oběť mou, proč oběť mou ty chceš? Bože proč teď, proč právě teď mám strach Zahlédnout cíl, po cestě tvé jít dál Pravdu chci znát, krutou i zlou, ne lež Proč oběť mou, proč oběť mou ty chceš? H- E7 Otče můj, já musím znát důvod H- E7 Otče můj, já musím znát důvod H- E7 Zemřít mám, tak musím znát důvod H- E7 Pravdu chci znát, krutou i zlou, ne lež H- E7 Oběť mou, proč oběť mou ty chceš? A- G F E Já, já teď zemřu A- G F E Já, já umírám A- G F E Má snad větší smysl zemřít, než abych dál žil A- G F E Věříš, že jim vlastní krví paměť navrátím A- G F E V nejistotách utápíš mě, neslyšíš můj pláč A- G F E Chceš-li abych zemřel, tedy řekni proč a zač A-G F E Jááá, já umírám A-G F E Óóóó, já teď umírám A- G F E Dívej se jak umírám A-G F E Óóóó, jak umírám A- Ne, co říkám já D- Děj se vůle tvá G C Vznáším se jak nad propastí E A- Po těch létech, trpkých strastí F A- Spočítáno na minuty H7 E Konec vidím, ó jak jsi krutý Ne, co říkám já Děj se vůle tvá Skláním tvář svou, sestup z výše Piju nápoj ze tvé číše Rychle na kříž přibij tělo mé Než strachy řeknu ne