KRÁL A MNICH (MIKY KLOBOUK)

AMI E AMI ZVONY ZNÍ Z KLÁŠTERŮ,ZE ZVONIC ZAŠEDLÝCH, AMI E AMI KRÁKANÍ HAVRANŮ,PO POLÍCH SPÁLENÝCH. AMI E AMI NA KONÍCH ŠLECHTĚNÝCH,KRÁL SEDÍ A STARÝ MNICH, AMI E AMI ŽEHNAJÍ ZBRANÍM SVÝCH,VOJÁKŮ V BRNĚNÍ. C G NA MÍSTO ROZUMU ROSTE JIM BŘICH, F E NEVĚDÍ CO JE TO BOLEST A HŘÍCH. AMI E AMI SE SMÍCHEM V OČÍCH SVÝCH,SLEDUJÍ POHROMU, AMI E AMI CO JE JIM DO MRTVÝCH,PŘEC CHTĚJÍ SVOBODU. C G SVOBODA PRÝ BEZ VÁLKY NEMŮŽE BÝT, F E AMI SMĚJÍ SE,A VLCI ZAČALI VÝT. ZA HOROU NAD POLI,SLUNCE SE VYVALÍ, KRVAVĚ ZBARVENÝ,DÍVÁ SE PO POLI. KRÁL A MNICH SNÍDAJÍ,VÍNEM SI PŘIPÍJÍ, PRÝ JE BŮH OCHRÁNÍ,VŽDYŤ JSOU TAK NEVINNÍ. TO JENOM LID SE CHCE VRAŽDIT A BÍT, KRÁL A MNICH CHTĚJÍ MÍR,PRO NĚ A KLID. SMÍCHY SE ZAJÍKAJ,OPILÝ ZVRACEJÍ, A DUŠE UTÍKAJ,Z ŽIVOTŮ ZMARNĚNÝCH. JAKÉPAK VÝČITKY MŮŽE MÍT MNICH, A KRÁL SE ŘECHTÁ,KDYŽ VIDÍ HO BLÍT. BOJ KONČÍ,SMRT HOJÍ,V BOJIŠTI ZRANĚNÝ, OSTATNÍ HLEDAJÍ,HLAVY ZVLÁŠŤ SKULENÝ. TLUSTÝ MNICH OŽRALÝ,ZA NĚ SE POMODLÍ, SVĚDOMÍ SROVNANÝ,VÍTĚZSTVÍ OSLAVÍ. KRÁL CHVÁLÍ VOJSKO JAK MÁ JE RÁD, A PŘITOM NEMŮŽE NA NOHÁCH STÁT. DO RUDA ZBARVENÝ,OHEŇ VŠE UKLÍZÍ, TĚLA JSOU ZBAVENÝ STRACHU A POTÍŽÍ. KRÁL OPĚT ZVÍTĚZIL,TEN STATEČNÝ REK, TYRÁDY,DIVADLO,KAŽDÝ SI KLEK. C G TAKOVÝ VLADAŘ BYL,VZÁCNÝ TEN PÁN, F E AMI V KRONIKÁCH ZAPSAL,SE STATEČNÝ KRÁL. ZVONY ZNÍ S KLÁŠTERŮ,ZE ZVONIC ZAŠEDLÝCH, KRÁKÁNÍ HAVRANŮ,PO POLÍCH SPÁLENÝCH.