Řeka 2 (Daniel Hlavsa)

Capo 2 2X Emi C D Emi Emi C D Emi Teče řeka mezi poli dál Emi C D H7 Teče řeka ne že bych se bál Emi C D Emi Teče řeka teče v širou dál Emi C D Emi Tebe jsem se holka nedočkal Emi C D Emi Teče řeka mezi kameny Emi C D H7 Teče řeka po tváři zjizvený Emi C D Emi Teče řeka kdo jí zastaví Emi C D Emi Kde jsi ty, mi nikdo nepoví Emi C D Emi Teče řeka někam do moří Emi C D H7 Teče řeka a tiše hovoří Emi C D Emi Teče řeka ty to holka víš Emi C D Emi Poteče tam, kam jí to dovolíš..