Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Podléhnutí (Klus Tomáš)

Ami Dmi Zase tu stojím s páskou na očích G C A malá dušička chvěje se ve mně Ami Dmi Co mi Bůh dal, to jsem protočil E Ami Já, občan planety Země Ami Dmi Tančila noc nad svým okrajem G C A já té noci odložil zbraně Ami Dmi Hledaje míry válkám, jež prohrajem E Ami Na té či na oné straně Dmi E Z hrdosti národ a z národu režim Ami Za kopcem zakop jsem o vlastní nohu Dmi E To za divou Bárou teď ke splavu běžím Ami Běžím, co mohu. Ami Dmi Slunce, ač od sazí, svítilo na cesty G C Mé první ráno v životě kata Ami Dmi To já se smál, když plakaly nevěsty E Ami Tahleta válka je svatá Dmi E Na tisíc jmen jsme rozdali Bohu Ami I slepým ovcím jsme vštěpili víru Dmi E Znovu jsem člověkem, ač v jiném slohu Ami Nohsled a nimrod na míru Ami Dmi Když svlékl svou kůži a vyrazil na trh G C Narozen předčasně v roce hada Ami Dmi Nevracel nikdy co jiným dlužil E Ami Kapsu si natrh což není vada Ami Dmi Slíbil mi vše, oč jsem ho žádal G C V tu chvíli sem vítr přivanul zemřít Ami Dmi Pak pokynul rukou, bych nastavil záda E Ami Že na nový kabát bude mě měřit C Ze skříně vytáhněme kostlivce G A dejme se do tance Hlavně nepropadnout etice C Nač dbáti elegance C Když tě ze lži huba nebolí G Svedeš-li svésti vinu Angažuj se neboli Dmi C Buď součástí týmu