Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Já jsem muzikant (Lidové písně)

D A7 D A7 D 1. Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země. A7 D A7 D My jsme muzikanti, přicházíme k vám. A7 D A7 Já umím hráti. My umíme taky. A7 D A7 A to na housle. Jak se na ně hraje? D A7 D /: Fidli, fidli, staré vidli, fidli, fidli, housličky. :/ 2. ... A to na basu. Jak se na ni hraje? Stála basa u primasa, za kamnama stála, jak primaska zatopila, basa sama hrála. 3. ... A to na trumpetu. Jak se na ni hraje? /: Já rád játra, ty rád játra, on rád játra trumpeta. :/ 4. ... A to na bubínek. Jak se na něj hraje? /: Bumtarata, bumtarata, bumtarata, bubínek. :/