Moravo, Moravo (Lidové písně)

Emi H7 Emi 1. Moravo, Moravo, Moravěnko milá! G D G Co z tebe pochází chasa ušlechtilá! Emi H7 Emi Chasa ušlechtilá, žádostivá boje D7 G D7 G a jaké to koňstvo rodí půda tvoje D7 G D7 G a jaké to koňstvo rodí půda tvoje!