Hej šenkýři !!! (Kamilkadze)

HEJ, ŠENKÝŘI!!! G C D G Dones nám šenkýři pěnivý džbán, C D G D k tomu tři korbele, G C D G nebudu sedět a zpívat si sám, C D G jsou tu mí přátelé. Je služba přetěžká na stráži stát, když žízeň je tak veliká, budeme na loutnu a vrchcáby hrát, náš Pán ať nám nic neříká. C G D G C G D Ref: Nalejvej šenkýři, sudů máš dost, dva sáhy za měďák, C G D G my nejsme bohatý, ale šťastný jsme dost, C D G C D G jó pane, už je to tak, jó pane a né jinak. V krčmě je veselo, budem se mít, i jídla je už plný stůl, vy pane purkrabí, můžete jít a nestát tu jak v plotě kůl. Až venku za branou vzdejte nám hold, jestli však budete chtít, my dneska dostali za sto dní žold a tak do rána budeme pít. Ref: Nalejvej šenkýři... Ref: Nalejvej šenkýři...