Ó, řebíčku zahradnický (Lidové písně)

D Hmi Emi A7 1. Ó, řebíčku zahradnický, ó, růžičko voňavá! Emi A7 D A7 D /: Kerak na tě zapomenu, dyž to není věc možná. :/ 2. Zapomenu-li přec jednou, zas mi lidi zpomenou, /: žes bejvala upořímnější, dyž sem chodil za tebou. :/