Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Teče voda, teče (Lidové písně)

D A7 1. Teče voda, teče cez velecký majír, A7 D E A7 D /: prečo si ma nehal, starodávný frajír. :/ 2. Nechal som ťa, nechal, šak dobre vieš komu, čo ty réči nosí do našeho domu. 3. Do našeho domu, pod naše okénka, čo som sa naplakal, sivá holubienka.