Nářez (Keks)

Nářez Ami C Sp át, dobrý jídlo jí st. Dmi V duši je tak prá zdno Ami a v srdci ž al. G E Kdy jsem se b ez dopingu sm ál? Spát, dobrý jídlo pít. Potom na hlavu prášek. Ten musíš mít. Bez něj nemůžeš nikam jít. Ami Pánové, to vám byl ná řez. F To potvrdí mi b ůh. Dmi Na stole mám další zá řez. G Ale co s tím? C Láska se mnou cl oumá E a to je t ím. Pánové, to byly dávky. A slova tak upřímná. A celou noc bez přestávky. A je to tím. Láska se mnou cloumá, to není stín (z ní). Spát, potom vzpomínat na ten zářez. Venku byl mráz a ona začala se třást. A já musel brát. To bylo dávek, vážně moc, tak jsme si hráli celou noc. Pánové, to vám byl nářez. To potvrdí mi bůh. Na stole mám další zářez. Ale co s tím? Láska se mnou cloumá a to je tím. Pánové, to byly dávky. A slova tak upřímná. A celou noc bez přestávky. A je to tím. Láska se mnou cloumá, to není stín (z ní). Spát, přestat vzpomínat. Píchnout si ucho a zamknout byt. Od kapelníka si zahrát hit. Jít. Teď vzpomenout si zkus. Možná mám už jinej vkus, pořád však cítím její vkus. Pánové, to vám byl nářez. To potvrdí mi bůh. Na stole mám další zářez. Ale co s tím? Láska se mnou cloumá a to je tím. Pánové, to byly dávky. A slova tak upřímná. A celou noc bez přestávky. A je to tím. Láska se mnou cloumá, to není stín (z ní). Pánové, to vám byl nářez. To potvrdí mi bůh. Na stole mám další zářez. Ale co s tím? Láska se mnou cloumá a to je tím. Pánové, to byly dávky. A slova tak upřímná. A celou noc bez přestávky. A je to tím. Láska se mnou cloumá, to není stín (z ní). Pánové, to vám byl nářez. To potvrdí mi bůh. Na stole mám další zářez. Ale co s tím? Láska se mnou cloumá a to je tím. Pánové, to byly dávky. A slova tak upřímná. A celou noc bez přestávky.