To se mi líbí (Keks)

To se mi líbí AHCD Předehra: 2x D A Hmi C#mi D Zába va začí ná kde kdo si počí ná, C#miE A jako bys žízeň měl. A Hmi C#mi D Poroučí paná ky tobě ho dá ta ky, C#miE A jako bys žízeň měl. Hmi C#mi Ref: Kde kdo plácá pátý přes devátý D A E všichni jsou zarudlí a rozesmá tí. A HmiC#mi D A Hmi CD To se mi lí bí když chlapi dodržej co slí bí. A HmiC#mi D A Hmi CD To se mi lí bí když chlapi dodržej co slí bí. A Hmi C#mi D Já jsem ten ty jsi ta napa dá mně vě ta C#mE A ubo há ubo há. A Hmi C#mi D Pojď půjdem ven splň mi kratičký sen C#miE A co jsem měl toli krát. Hmi C#mi Ref: Kde kdo plácá pátý přes devátý D A E všichni jsou zarudlí a rozesmá tí. A HmiC#mi D A Hmi CD To se mi lí bí když holka dodrží co slí bí. A HmiC#mi D A Hmi CD To se mi lí bí když holka dodrží co slí bí. A Hmi C#mi D Ty jsi ta já jsem ten co spl nil se mu sen C#miE A veli kej veli kej. A Hmi C#mi D Já chci víc mnohem víc jak ti to sakra mám říct C#miE A tak utí kej raděj utí kej. Hmi C#mi Ref: Kde kdo plácá pátý přes devátý D A E všichni jsou zarudlí a rozesmá tí. A HmiC#mi D A Hmi CD To se mi lí bí když holka dodrží co slí bí. A HmiC#mi D A Hmi CD To se mi lí bí když holka dodrží co slí bí. A HmiC#mi D A Hmi CD To se mi lí bí když holka dodrží co slí bí. A Hmi C#mi D A Hmi C#mi D A To se milí bíkdyž holkadodrží coslíbí.