Neopouštěj mě - správná (Janoušek Slávek)

Ami/2 Cestou hlubokým úvozem na návrší Fmaj7 dotýkám se staletých zdí a kamenů G C F ze svaté trojice starých lip zlatě prší Dmi7 Emi7 A2 ve žlutém kruhu listí cítím sílu kořenů Běží sem dívka s jablky kradenými a za ní hoch a jedno z nich skokem vezme jí pak ho sní a zůstane jak nahý stát náhle jiný a říká: to chci také umět dávat naději F C Šeptá jí neopouštěj mě Ami G B2 milá neopouštěj mě, neopouštěj. Ten který bosýma nohama zakopával a čekal hlas až někde v něm v hloubi ozve se víry své že ještě má dost sil se už vzdával unesl víc než si myslel že vůbec unese Když šeptal neopouštěj mě neopouštěj mě, neopouštěj. Tichá laskavá vteřino osamění každý z nás si zkusí plout kolem útesů odvěká zloba a nenávist v prach mě změní má vina je tak velká kolik unesu Cestou hlubokým úvozem na návrší dotýkám se staletých zdí jak znamení ze svaté trojice starých lip zlatě prší to jen láska navždy ulpívá na tvém rameni A šeptám neopouštěj mě neopouštěj mě, neopouštěj mě.