Nerozlepený dopis (Janoušek Slávek)

Emi Hmi7 Ještě stále přemýšlím Cmaj7 Hmi7 jestli jsi mě měla ráda Emi Hmi7 mraky plynou nad tím vším Cmaj7 Hmi7 a noc umírá tak mladá Ami7 Hmi7 sedím tu v opuštěném pokoji Ami7 Hmi7 vím že už se o mě dávno nebojíš Emi Hmi7 se mnou se Ti vybaví Cmaj7 Hmi7 jenom slovo zrada. Ještě stále přemýšlím jak v síti polapená ryba a mlčím hlasem nejtišším kde se stala ta chyba své omyly jsme v jeden splétali ó bože můj – jak jsme byly nezralí copak to s vodou udělá když s plamenem se líbá Ami7 Hmi7 Cmaj7 Hmi7 Třeba je láska jak ponorná řeka jak Punkva prudká a dravá Ami7 Hmi7 Cmaj7 Hmi7 Ami7 co nikdy nečeká na člověka břehy nenávisti o k o u s á v á Hmi7 a až je podemele vtrhne Ti do postele Emi Hmi7 Cmaj7 Hmi7 a ty tam zkameníš jak v Pompejích láva C G Už teď si o tom hochu mysli co chceš D Ami co je pravda co je lež na to stejně nepřijdeš Ami G a Ty si zase můžeš myslet co chceš o mě D C G Ami já budu stále chodit po tom venkovském domě F G D Emi7 D kde svatební šaty z ramínek na skobě na sobě visí Emi Hmi7 Cmaj7 Hmi7 Jsme nerozlepený dopis co léta ležel pod dopisy Emi Hmi7 Cmaj7 Hmi7 Emi Hmi7 Cmaj7 Hmi7 nerozlepený d o p i s pod dopisy Ještě stále přemýšlím¨ a lehám jako lehá tráva postel co dělal on ona nikdy neprodává je to jak tenkrát v dešti velikém když do prsou jsi mě bodla deštníkem asi že z lásky se vždycky srdce probodává Třeba je láska jak ponorná řeka … Už teď si o tom hochu … Jsme nerozlepený dopis co zůstal ležel pod dopisy nerozlepený dopis na dně pod dopisy nerozlepený dopis