Patříš ke mně dál (Bobek Pavel)

G Bm Jeď až k pyramidám egyptským, C G nebo pluj k ostrovům tropickým. C Cm G Bm Em Ať jsi kde jsi stejně pořád vím, Am D že patříš ke mně dál. G Bm Na trh v Scaroborough se podívej, C G zajdi na Time Square a na Brodway. C Cm G Bm Em Ale na paměti pořád měj, Am D G že patříš ke mně dál. G G7 C Každý kdo mě trochu líp zná, A D C ví ke komu patřím já. V Himalájích kde je věčný sníh, nebo v amazonských pralesích. Všude žiješ ve vzpomínkách mých a patříš ke mně dál. Každý kdo mě trochu líp zná, ví ke komu patřím já. V Himalájích kde je věčný sníh, nebo v amazonských pralesích. Všude žiješ ve vzpomínkách mých a patříš ke mně dál a patříš ke mně dál.