Zatím co spíš (Kiďák Vojta Tomáško)

ZATÍM CO SPÍŠ C C/H F C G Kdopak ti povídá před spaním, tma když se plíží, C G C G C políbí do vlasů, řekne ti, že tě má rád, C C/H F C G to jenom tátové, než holkám začnou být tíží C F C G C to jenom tátové starostí nemůžou spát. Kdopak se trápí a potají slzičky stírá komu je líto, když nemáš na tvářích smích. To je tvá máma, co po tobě hadříky sbírá, a vrásky ji zdobí, jak vánoční jedličku sníh. G C F C Zatím co spíš a ve spánku plníš svá přání, Dmi F C F C zatím co spíš dvojice srdcí tě hlídá a chrání, zatím co spíš. Zatím co spíš, nebe je rozkvetlou strání, zatím co spíš, hvězdy ti šeptají, všechno je k mání, zatím co spíš. Kolikrát v životě svět bude barevnou loukou, objevíš kytku, co někdo ti za dveře dal. V koutečku duše, zůstaň tou maličkou holkou, to pro dvě hvězdy, co po cestách vedou tě dál.