Pro Jakuba (Byzoni)

Pro Jakuba 3.11.2011 C F G C F G C F C F Když jsi přišel na svět, tak nastal nový čas Emi F G G7 Měls oči, jak dvě studánky a krásný zlatý vlas. C F C F Já pohladit ho musel a jako velkej chlap, Emi Ami F G C C7 Nevěřím už na to, že mi tě přines čáp. F C Tak buď má má radost,buď i mé trápení F G stop Až přijde čas, tak možná oceníš, C F G C F G C To jak mám tě rád. Ty dals mi nový smysl, jak dál životem jít Můj rod nevymře po přeslici a tak to prý má být. Já hrdě jsem se prsyl a pyšně nad tebou stál, Ty byls můj malý princ a já tvůj táta král. Tak buď má radost. . . Mezihra harmonika Tak buď má radost, .. . Dostals jméno Jakub, je staré, svět ho dlouho zná, Už bible o něm vypráví druhorozený ten význam má. I ty jsi druhý přišel, svou sestru tady máš, Ona před spaním ti přeříkává dětský otčenáš. Tak buď má radost,...