Jsem to já (Country)

Jsem to já 2012 zvolna C F I když rok se s rokem sejde jsem to já, C G někdy jde to ,jindy nejde jsem to já! C C7 F D I když šrámů přibívá,a vlasy bělají, C F G C jsem to já, tím se netajím. I když peněz ubívá, jsem to já, u stejného kormidla jsem to já! Mám-li štěstí nebo ne, to nevím, jsem to já ,tím se netajím. B F C Jsem to já, kdo ti vlásky pohladí, B F C jsem to já ,kdo tě dobře naladí. Ami G C F Nemám důvod měnit se,jsme skvělá dvojice, C F G C hlavní je ,že jsem to stále já. Neklidný a nestálí ,jsem to já, nesmělí i troufalí jsem to já! Někdy na dně trochu sem a jindy vítězem, hlavní je ,že jsem to stále já. Jsem to já kdo ti vlásky pohladí, jsem to já kdo tě dobře naladí. Nemám důvod měnit se, jsme skvělá dvojice, plnej plyn ,co to dá, ač semnou někdo pohrdá, hlavní je ,že jsem to stále já.