Jednou nebe zavolá (Kolář Petr)

D C9 G D D4 D 1. Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář, nesou dál C9 G D D9 Proudy vody vítr vzal nedopadnou na oltář, jak se zdá. D C G D 2. Dlouho to jen příběh byl, kde se nic moc nekoná-á-há, nesnídám. C9 G D * Nejspíš, kdyby Pán Bůh žil, bylas ty má ikona, osudná-á-á-á-há. G D *Ref: Jednou nebe zavolá - Díky Vám, A7 D D7 taky naše hříchy těl anděl by nám záviděl G D málokdo ti odolá - znám to sám, A7 D 4D4 D D9 D co je touha má a co slíbit má-a-ám... D4 D D9 D C C9 C G D D4 D D9 D 3. Dlouho jsem se příliš bál a tvůj dech opodál, šeptal stůj! D4 D D9 D C9 G Proudy, vzaly lásku místo skal, ale stůj! mě varoval, D D4 D D9 D světský chrám. D C C9 C G D D4 D D9 D *4. Prázdný zvyky nemám rád, jsou až příliš mimo nás a dotek tvů-ů-ůj... C9 G Zůstal v nás a svou sílu dal i ná-á-ám, až se příště budeš ptát... D Mám tě rád - mám tě rád! G D *Ref: Jednou nebe zavolá - Díky Vám, A7 D D7 taky naše hříchy těl anděl by nám záviděl G D málokdo ti odolá - znám to sám, A7 D co je touha má a co slíbit má-a-ám... D C G D Rec: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář, nesou dál C G D Proudy vody vítr vzal nedopadnou na oltář, jak se zdá. G D *Ref: : Jednou nebe zavolá - Díky Vám, A7 D D7 taky naše hříchy těl anděl by nám záviděl G D málokdo ti odolá - znám to sám, A7 D (D7) D co je touha má a co slíbit mám, : má-a-ám...