Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Jak jsi krásné, neviňátko (koledy)

G D7 G 1. Jak jsi krásné, neviňátko, D7 G v prostřed bídy, nebožátko. D7 G /: Před tebou padáme, Emi D7 G dary své skládáme. :/ 2. Já ti nesu dvě kozičky, by zahřály tvé nožičky. /: Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka. :/ 3. Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého, /: s ním si můžeš hráti, libě žertovati. :/ 4. A co my ti nuzní dáme, darovat ti co nemáme. /: My ti zadudáme, písně zazpíváme. :/ 5. Pastuškové mu dudajů zvuky dud se rozléhajů. /: Slavné dudy dujů, všeci prozpěvujů. :/