Binance

O dvou (Libor Smetana)

předehra: G A C D G A C D G A C D Kampak jdeš? Neopouštěj mě z nenadání G A C D Zůstaň, jak dlouho chceš, být s tebou to je mé přání G A C D Dej mi ruce budu ti číst z tvých bílých dlaní G A C D G A C D tvůj život - jaký byl a bude; na počkání G C Hmi C Krátce spíš a dlouho bdíš, stále mě před sebou vidíš, G C Hmi C někam jdeš a nevíš kam, dveře před tebou zamykám. G C Hmi C Nechci tě mít, ode mě běž - rozdělila nás tvá velká lež. G C Hmi C D G A C D Vinu přiznáváš zoufale a stále voláš troufale: G A C D Kampak jdeš? Neopouštěj mě z nenadání… G C Hmi C Krátce spíš a dlouho bdíš, stále mě před sebou vidíš, G C Hmi C někam jdeš a nevíš kam, dveře před tebou zamykám. G C Hmi C Nechci tě mít, ode mě běž - rozdělila nás tvá velká lež. G C Hmi C D G A C D Vinu přiznáváš zoufale a stále voláš troufale… mezihra: G A C D. . . G C Hmi C Krátce spíš a dlouho bdíš, stále mě před sebou vidíš, G C Hmi C někam jdeš a nevíš kam, dveře před tebou zamykám. G C Hmi C Nechci tě mít, ode mě běž - rozdělila nás tvá velká lež. G C Hmi C D G A C D Vinu přiznáváš zoufale a stále voláš troufale… …KAMPAK JDEŠ!