Janke (Luky)

C G C F 1. Slnko už zašlo, deň chytil sa v očkách C G C G a v tej sieti pospí si rád, C G C F sadnem si tu k tebe a do rána počkám, C G C keď vstaneš, hneď začnem ti hrať Ami Emi F C o tom, že na kolejích stála a za uchem květ Ami Emi F G a maličký námořník nesmie ťa chcieť, C Ami F C a struny dožerava rozpálené G C večer vylúdia posledný tón. 2. Bolo to dávno, keď si prvýkrát prišla a ja som ti prvýkrát hral, pod nosom páperie, miesto ruky ihla, aj tak som bol srdcový kráĺ, nad skalnými útesmi havran letí, tie chvíle sú tu len raz a naposledy, tak si vymeňme úsmev a zažmúr už očká, nech ráno v nich ohníky máš. 3. Všetky svoje poklady deťom cez noc rozdám, len hviezdičku s lienkou, tú nie, šepkám:"Janka, choď, ak chceš," no v duchu prosím:"Ostaň," veď nohy máš unavené, z toĺkých ciest museli vrátiť sa späť, a za touto zákrutou je ďalšia spleť, na nej štvrťová nota ti ukáže smer, tam vezmi si, čo budeš chcieť.