Povolenie mám (Luky)

Emi D Emi 1. Nad naším spolkom už zapadá slnko, Ami Emi už musím ísť, už musím ísť, D(C) Emi [: bude mi za tebou, kamarát, smutno, Ami(H7) G(Emi) Ami Emi H7 Emi zajtra ti na čelo nakreslím kríž. :] Ami Emi H7 Emi 2. Nestihol som ťa už za ruku chytiť, zmizla si navždy, zmizla si navždy, [: rozuzlila si vo mne mnohé uzlíky, priateĺka v daždi, priateĺka v daždi. :] 3. Aj v najhlbšom lete som sa občas triasol o teba, láska, o teba, láska, [: bolí ma viac, že som bol občas blázon, občas i kat, občas i kat. :] 4. Dnes v noci nad hlavou mi mesiac svieti ako veĺký pán, ako veĺký pán, [: vravel, že nikdy nedá svoje hviezdy nijakým tmám, nijakým tmám. :] 5. Všetci ste už preč, bude mi chvíĺu ĺúto, potom si gitaru naladím sám [: a pôjdem na trh, vďaka vám, s čistou kožou, povolenie mám, povolenie mám. :]