Pre malú Lenku (Luky)

Ami F 1. Iba chladný múr, za ním štyri steny, Ami Dmi dlhé čakanie, kým sa všetko zmení, Ami E Ami kopa starých psov, čo sami seba uhryznú. 2. Z tohto väzenia musím už utiecť niekam, preto hrám pesničku tebe, malá Lenka, v očkách uhlíky a vo vláskoch kŕdeĺ vrán. A7 Dmi G C C/H Ami R: Len zopár slov a tvoj šťastný detský úsmev Dmi Emi Ami Ami/G Ami/F Ami/E mám stále pred sebou, Dmi G C C/H Ami dávaš mi viac, ako ja ti môžem dať, Dmi Emi ešte nechápeš, kto som. 3. Dupem po kvetoch s ostatnými v rade, kam raz prídeme, už je po paráde, nedívaj sa von, keď sa zrazu zvíri prach. 4. Nesnaž sa pochopiť hlboké stopy v tráve, keď hrmí obloha, nemusí pršať práve, zabudni na strach, ešte chvíĺku ĺuďom ver. R: Kto dračí zub a kto delfína má v štíte a kto je nevinný, ruka, čo práve blúdi v tvojich vláskoch, čiara trhá sa z pút. 5. Neplač, neblázni, otvor tie smutné očká, všetko sa napraví, uvidíš, len malú chvíĺku počkaj, kvety sú všade, každý ti to vysvetlí.