Zvonček (Luky)

Ami 1. Ty stará pieseň, prečo znieš, Dmi Ami veď už je všetko dávno preč Dmi Ami E a vlastnou cestou ďalej musím ísť Ami a odpásať si meč. 2. Vy oči, musíte sa smiať, keď budem búrať starý hrad, srdce sa nezastaví, budem silný snáď, ako už toĺkokrát. 3. V diaĺke je zrazu hustá hmla, neviem, čo všetko znamená, len malý zlatý zvonček pri srdci neprestal vyzváňať.