Binance

Prší krásně (pop)

F Prší krásně, Dmi nebe změnilo se v konev plnou vláhy, B všechny trable vedra pozbývají váhy, C každá kapka je jak jedno slůvko básně. Všem záhy líp se dýchá, všechno kolem oči prostře si a září, rázem poznají se poctivci i lháři, kdo se naparuje, tomu zmokne pýcha. Dmi Už máš mokré vlásky, B jedna kapka z čela po nose ti stéká, G7 mokrá blůzička ti siluetu svléká, c řekni, skrásněla jsi z deště nebo z lásky ? Dmi Ten déšť byl tak náhlý, B že jsem sotva stačil pomyslet si pouze, G7 že tě políbím, a že to bude dlouze, C7 když jsme odhodlaně k sobě dlaně vztáhli. Vstříc touze. Mám tě ráda, tos mi prvně řekla, já byl jako v ráji a v tom začlo pršet, všechno bylo v háji, to si přece člověk jenom jednou střádá. Když má jí, když má chvíli, když se padající hvězda změní v ústa akdyž se ti řekne: probuď se a zůstaň. V tom si přijde déšť a ještě k tomu sílí. A vzrůstá. Sen se hroutí. Teď se začneš asi po deštníku shánět, nemáš zapotřebí průduškový zánět, proto utečeš mi pryč a to mě rmoutí. Být Máchou, aspoň básně psal bych o tom, jak mi smutkem srdce vzdouváš a v tom vidím tě jak střevíčky si zouváš, bosá v kalužích mi říkáš: prší krásně. Proč couváš ? Prší krásně, lesy mají řasy z mlhavého dýmu, a my zítra asi budeme mít rýmu a ty místo vlasů promočené třásně. A-há, prší krásně,my se pod pláštěnkou nebudeme skrývat, v tomhle nejkrásnějším dešti chci tě líbat, každá kapka je jak jedno slůvko básně, náš déšť. C7 (Záver: F Dmi B C F Dmi B C F Dmi B F.)