Binance

Už se ten Tálínskej rybník nahání (lidovky)

D 1. Už se tan Tálínskej rybník nahání, G D E A7 dosahá voděnka k samému kraji D A7 G A7 D /: dosahá dosahuje, cestičku zaplavuje. :/ 2. Vyjdi ty, cestičko, vyjdi z vody ven, po které jsem chodil s mým kamarádem, /: chodíval ve dne, v noci, pro tvoje modré oči. :/