Pár koní (Dovařová Gabriela)

G 1. Pár koní mám, sotva změní se něco na tom, že je mám, F chci si vyjet na nich sám, jen s tebou, G smůla vždycky zmaří můj plán. 2. Kolik pánů po tomhle touží, jen mně se splnil ten sen, do sedla si má dívka sedá, leč vtom se přetrh' jí třmen. 3. Jindy jen tak spolu jedem cestou lesní, jsem rád, že les patří jenom nám, když vtom se proti nám zjeví mistr lesník, "je to smůla," povídám. 4. Diga hou, diga hou, diga hou, "kam to jedou?", vece lesník s tváří brunátnou, "vari odtud!", volá, holí hrozí, kuje pomstu nesmírnou. 5. Pár koní mám, sotva změní to nějak zásadně můj plán, chtěl jsem vyjet na nich sám, jen s tebou, G F G F G F G ... raději do vozu je zapřahám.