Slyším zvony znít (Modrotisk)

G 1. V smutku zlém můj svět se ztrácí, D cesta hříchem vroubená, G nevím sám, co přijde ráno, D G a nevím, dál co stát se má. C R: Já poslouchám, já poslouchám, G už zvony zvoní, zvony zvoní, D přátelé, přátelé mě vzhůru zvou, Emi já poslouchám, já poslouchám, C G andělé pějí, andělé pějí D G za tou bránou, bránou nebeskou. 2. Náhle Pán můj už mě volá, říká: můj tě čeká dům, zrána své smyj navždy hříchy a vykroč vzhůru k nebesům. R: 3. Stoupám výš, kde Pán mě čeká, jen on zná tu mou pouť dál, píseň zní, kterou mu zpívám, Emi D G jak sen můj, co dřív se zdál. R: Já poslouchám, já poslouchám, už zvony zvoní, zvony zvoní, přátelé, přátelé mě vzhůru zvou, já poslouchám, já poslouchám, své písně pějí, písně pějí za tou bránou, bránou nebeskou, C G tou dál mě zvou ...