Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

ADESTE FIDELES (vánoční)

latinsky česky F C F B F C F C F B F C 1. Adeste, fidéles, laeti, triumphántés 1. Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou, dmi G7 C C/G G C dmi G7 C C/G G C veníte, veníte in Béthlehem: my též do Betléma pospíchejme. F gmi F C F dmi G C F gmi F C F dmi G C Natum vidéte Regem angelórum. Vítejme Pána, Krále andělského. F gmi F F B F C F gmi F F B F C R.:Veníte adorémus. Veníte adorémus. R.:Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, B C dmi gmi F/C C F B C dmi gmi F/C C F Veníte adorémus Dóminum. Ježíši zrozenému zpívejme. 2. En grege relícto, húmiles ad cunas 2. Od stád v krajích spících pastýři jsou zvání vocáti pastóres appróperant: k jeslím, kde spí Dítě nám slíbené. Et nos ovánti gradu festinémus. Též s nimi spějme poklonit se Pánu. R.:Veníte adorémus. ... R.:Ježíši zrozenému, ... 3. Aetérni Paréntis splendórem aetérnum 3. Hle, sláva věčného Tvůrce všehomíra velátum sub carne vidébimus: všem nám září v úsměvu Dítěte. Deum infántem, pannis involútum. Bůh mezi námi, v plenkách nemluvňátko, R.:Veníte adorémus. ... R.:Ježíši zrozenému, ... 4. Pro nobis egénum et foeno cubántem: 4. Bůh s námi je spřízněn, lidský úděl sdílí, piis foveámus ampléxibus: jej chválami vroucími vítejme. Sic nos amántem quis non redamáret? Láskou za lásku Pánu odpovíme, R.:Veníte adorémus. ... R.:Ježíši zrozenému, ...