Markéta Lazarová (Kozí duch)

Ami Emi Na vratech přibitý visí a nevisí Ami Emi Lazarův rudý stín potrava pro krysy Ami Emi Stavení hořící, Markéta zprzněná Ami Emi Ami Věnec roztrhaný - nahá a zborcená F C Dmi Ami Má málo chuti žít, sbírat plody, orat a zase sít F C Dmi E Myšlenky má hrůzně krvavé. Chce se mstít-copak to zastane ? Ref: F C //:Mstít se a umírat G Ami nic už to nespraví F C dřív se měl rozum brát Dmi nenechat postavy :// E 2. zbytečně žít F C Vládnout a mečem život brát Dmi Ami Zbytečně žít a hloupě umírat F C Milovat jen svůj tupý stín Dmi E Otvírat klímy v pachu zkyslých vín Ref.: